کار سختیه و نیاز به دقت زیادی داره. انتخاب مته مناسب مهم ترین اصل در سوراخ کردن سرامیکه.