بلاگ ابزارمارت مطالب آموزشی برای مهارتهای فنی

چگونگی تعویض پریز برق

شرح راه حل:

این مطلب موجب صرفه جویی در زمان و هزینه شما میشود،با مطالعه مطلب زیر چگونگی تعویض پریز برق را یاد خواهید گرفت.

به راحتی می­توانید پریز برق معیوب یا قدیمی خود را عوض کنید. انجام این کار به مهارت خاصی احتیاج ندارد.

قبل از انجام کار، فیوز قسمت مورد نظر را قطع کنید و موارد زیر را انجام دهید:

۱) قطع کردن برق

حتما فیوز برق را قطع کنید. از قطع بودن برق اطمینان حاصل نمایید.

 

۲) جدا کردن پریز برق

صفحه ی رویی و محافظ را جدا کنید. با توجه به نوع کلید خود، ابزار مناسب انتخاب کنید.

یک نمونه دیگر:

مراحل بعدی:

۳) جدا کردن سیم­ها از پریز قدیمی

با پیچ گوشتی پیچ­هایی را که سیم­های برق را محکم کرده­اند، شل کنید و سیم را جدا کنید. در مورد کلیدهای دو پل به محل سیم ها دقت داشته باشید تا بتوانید آن­ها را به همان صورت قبلی به کلید جدید ببندید. می­توانید از دم­باریک استفاده کنید.

۴) بستن سیم­ها به پریز جدید

سیم­ها را به کلید جدید متصل کنید. سیم لخت را دور پیچ بپیچید و پیچ را روی سیم محکم کنید.

اطمینان حاصل کنید که سیم، در زیر پیچ محکم شده باشد و باز نشود.

۵) بستن پریز

کلید و محافظ آن را کامل ببنید و پیچ­ها را محکم کنید.

فیوز برق را وصل کنید و کلید را امتحان کنید.