بلاگ ابزارمارت مطالب آموزشی برای مهارتهای فنی

چگونه کم بادی لاستیک ها به وسیله نقلیه تان آسیب می رساند؟

هرچیزی که باعث خارج شدن فشار هوا به بیرون شود،می تواند به مرور زمان فشار باد لاستیک ها را کاهش دهد. درحقیقت، برای هر ۱۰درجه سانتی گراد،فشار هوای درون لاستیک ها psi 1کاهش می یابد. بنابراین بسیارمهم است که به دفعات باد لاستیک های خودرا چک کنید(مثلا یک بار درماه)زیرا کم بادی لاستیک ها اثرات زیادی بر اتومبیلتان می گذارد،که می تواند هم خطرناک وهم هزینه بر باشد.

۱- میزان مصرف سوخت

یک مطالعه ملی نشان داده است که بیشتر مردم فشار باد درون لاستیک های خودرویشان را تا ۸۰ درصد میزان توصیه شده نگه می دارند. با به حساب آوردن این حقیقت و میزان متوسط مصرف ماهیانه (حدود۱۲۰۰۰۰ نفر) به طور متوسط ماهیانه هرشخص بیش از۲۰۰ هزار تومان مصرف سوخت دارد، اما اگر لاستیک هایشان را درست باد می کردند این میزان هزینه بسیار کاهش پیدا می کرد. فشار لاستیک های توصیه شده می تواند تا ۵ درصد هزینه کل سوخت شمارا کاهش دهد. لاستیک هایی که به طورصحیح باد شده اند نه تنها میزان مصرف سوخت شما را کاهش می دهند بلکه کارایی اتومبیل تان بهتر می شود ونیز کنترل آن برای شما راحت تر می شود.

کم بادی لاستیک2

۲- زمان ترمز گرفتن

تایرهای کم باد، خصوصا در جاده های لغزنده، زمان بیشتری طول می کشد تا متوقف شوند. بیشتر کارشناسان معتقدند که عامل اصلی دیر ترمز گرفتن،لاستیک های کم باد هستند.لاستیک های کم باد به راحتی برروی جاده های یخی و خیس می لغزند، برروی جاده های خشک نیز به شدت می لغزند.

کم بادی لاستیک3

۳- دود خروجی

باکاهش سوخت به وضوح دود خروجی کمتر می شود، ودفعات کمتری نیاز به پرکردن باک بنزین دارید .ازاین رو لاستیک های کم باد انرژی بیشتری را برای حر کت کامل ماشین صرف می کنند وخروجی دود بیشتری را درپی خواهند داشت.

۴- عمر(عاج)لاستیک

لاستیک های ارزان می توانند عمر عاج لاستیک هایتان را تا ۲۵ درصد کاهش دهند. تعویض لاستیک ها به دفعات می تواند خرج اضافی بر درآمد خانواده باشد و در نتیجه لاستیک های فرسوده بیشتری به گورستان دفن زباله انداخته خواهند شد.

کم بادی لاستیک4

۵- از کار افتادگی لاستیک ها

در بدترین شرایط، فشار بادکم لاستیک می تواند موجب خرابی و از بین رفتن آنها شود.لاستیک های کم باد سطح تماس بیشتری را با آسفالت جاده بر قرار می کند و این باعث می شود که اصکاک بین لاستیک و جاده بالا برود و در اثر این واکنش گرمای بسیار زیادی تولید شود و در نتیجه باعث از بین رفتن عاج لاستیک ها شده و در این زمان لاستیک به خوبی ترمز داده نمی شود و در نهایت منجر به تصادف وحشتناک می شود.

کم بادی لاستیک5   کم بادی لاستیک6

 

خوشبختانه کم بادی لاستیک ها مشکلی است که می تواند به سرعت با باد کردن آنها جبران شود. زمانی که لاستیک هایتان را باد می کنید،در مورد فشار کاری توصیه شده در هر فصلو مقدار باد مورد نیاز آن با توجه به هوای بیرون لاستیک ها با متخصص این کار مشورت کنید. تا جای امکان بدون اینکه بالاتر بروید نزدیک این محدوده بمانید. پرباد بودن لاستیک ها هم مانند کم باد بودن آنها مشکل زا است.