با عرض سلام
البته به نظر من نمایندگان داخلی خودرو مخصوصا زمان گارانتی خوردو به دلیل استفاده ار مزایای گارانتی تا حد امکان از تعویض قطعات ممانعت می کنند و یا از قطعات استک و کم کیفیت استفاده می کنند.