بلاگ ابزارمارت مطالب آموزشی برای مهارتهای فنی

خطرات و طبقه بندی بر اساس سیستم هماهنگ جهانی (GHS)

خطرات و طبقه بندی بر اساس سیستم هماهنگ جهانی (GHS)

طبق قوانین جدید اداره ایمنی و سلامت شغلی (OSHA) تمامی کارخانه های صنعتی آمریکا ملزم به اجرای سیستم هماهنگ جهانی و برچسب گذاری مواد شیمیایی (GHS) در سال ۲۰۱۵ هستند.

یکی از عناصر کلیدی GHS طبقه بندی خطرات است.

GHS دسته بندی هایی را برای خطرات مختلف شیمیایی همراه با دستورالعمل هایی برای مشخص کردن این خطرات به کارمندان با برچسب های مناسب و اطلاعات ایمنی ایجاد کرده است.

اداره OSHA خطرات فیزیکی طبقه بندی شده توسط GHS را به شکل زیر دسته بندی کرده است:

 • مواد منفجره
 • گازهای قابل اشتعال، اسپری ها، مایعات و جامدات
 • گازها، مایعات و جامدات اکسید کننده
 • مواد خود واکنش پذیر
 • مایعات و جامدات آتش زا
 • پراکسید های آلی
 • خوردندگی و تحلیل در فلزات
 • گاز تحت فشار
 • مواد در تماس با آب که در نهایت منجر به تولید و انتشار گازهای قابل اشتعال می شود

GHS همچنین قوانین خاصی را برای طبقه بندی خطرات بهداشتی مرتبط با مواد شیمیایی که می تواند باعث بیماری شوند نیز تعریف کرده است. دسته بندی های بهداشتی GHS به شرح زیر است:

 • سموم حاد
 • تحریک و یا خوردگی پوست
 • سوزش و یا آسیب دیدن چشم
 • مشکلات تنفسی و یا حساسیت پوست
 • سلول نطفه ی موتاجنسیتی (Mutagenicity)
 • سرطان زایی
 • سم شناسی در تولید مثل
 • تحت تاثیر قرار گرفتن سیستم ارگانیک
 • سمی شدن آسپیراسیون

و سومین دسته از خطرات طبقه بندی شده زیر نظر GHS خطرات زیست محیطی می باشد. مواد شیمیایی که برای محیط زیست خطرناک هستند برای محیط زیست آبزیان نیز خطرناک می باشند.

دسته بندی خطرات شامل بیماری های حاد و سموم مزمن حاد می باشد که خود شامل پتانسیل در ذخیره سازی سموم در بدن و تجزیه سریع آن است.

معیارهای خاصی برای طبقه بندی هر یک از خطرات فیزیکی و زیست محیطی تعریف شده است. کارفرمایان می توانند اسناد سازمان (OSHA) را که مربوط به (GHS) هست، که به نام کتاب بنفش نیز شناخته می شود را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این طبقه بندی ها مطالعه کنند.

براساس تخمین سازمان (OSHA) در صورت ایجاد تغییرات در GHS حدود ۵ میلیون کارخانه، قریب به ۴۰ میلیون کارگر در آمریکا تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. بر اساس گزارش اداره OSHA، تصویب و اجرای GHS باعث می شود تا شرکت ها در حدود ۷۵۴ میلیون دلار را به دلیل کاهش مشکلات ایمنی و کاهش مخارج ذخیره کنند.

از مزایای GHS می توان به سازگاری و درک بهتر کارگران از مواد شیمیایی اشاره کرد. سازمان OSHA بر این باور است که در صورت اجرای این قوانین سالانه از مرگ ۴۳ نفر و زخمی و بیمار شده ۵۸۵ نفر در محل کار جلوگیری شود.

آماده سازی کارگران برای شناخت علائم GHS با استفاده از آموزش امکان پذیر است. کارفرمایان می توانند جلسات آموزشی را حتی با اطلاع رسانی به تیم ها در مورد خطرات مربوط به هر دسته و نحوه استفاده از تجهیزات حفاظتی مانند عینک ایمنی، دستگاه تنفس مصنوعی، دستکش کار و لباس محافظ در هنگام استفاده از مواد شیمیایی خطرناک را انجام دهند.

در پایان میتوانید لیستی از لوازم ایمنی با برندهای متفاوت را در سایت ابزارمارت مشاهده فرمایید.