بلاگ ابزارمارت مطالب آموزشی برای مهارتهای فنی

ویدیوی رنگ ماشین های حساس به دما

ویدیوی رنگ ماشین های حساس به دما

رنگ هایی که ار رنگ دانه های کرومافلیر(ChromaFlair) استفاده میکنند بر اساس منبع نور تغیر شکل میدهد.

در ابتدای روز با یک طرح متفاوت بر روی خودروی خود روبه رو هستید و با پایین آمدن خورشید طرح ماشینتان تغیر خواهد کرد. به علت گرم بودن هوا رنگ تغییر طرح میدهد.

طراحی ماشین ها بدین شکل است که با یک رنگ در زیر یک طرح کشیده میشود و با رنگ دیگری روی رنگ قبلی یک رنگ یکنواخت یا یک طرح دیگر زده میشود که با افزایش دما رنگ رویی دیدهه نمیشود و رنگ زیری به نمایش در می آید.

در ویدیو زیر ۵ طرح ماشین های حساس به دما را مشاهده میکنید.