بلاگ ابزارمارت مطالب آموزشی برای مهارتهای فنی

ویدیوی چاپ روی چوب

ویدیوی ۵ راه چاپ روی چوب

چاپ عکس و متن

با استفاده از یک پرینتر میتوانید عکس یا متن خود را آماده کرده و با استفاده از روش هایی که در این ویدیو اشاره خواهیم کرد آن طرح را روی چوب چاپ کرده و از آن را قاب کرده یا در کارهای هنری دیگر خود استفاده کنید.

روش های چاپ روی چوب

برای چاپ روی چوب با استفاده از پرینتر باید راهی پیدا کنیم که جوهر را به چوب انتقال دهیم ۵ راه برای این کار وجود دارد. باید توجه داشته باشید که در هر روش انتقال جوهر به چه میزانی انجام شده تا کیفیت مورد نظر خود را پیدا کنید.

آسان و سریع بودن روش را هم باید  مد نظر قرار داد. توضیحات بیشتر در ویدیو آمده و بهتر است مراحل را خود ببینید تا بهتر بتوانید آن را اجرایی کنید.

ویدیوی چاپ روی چوب