انواع کپسول  اتشنشانی

انواع کپسول اتشنشانی

کپسول اتش نشانی چیست؟ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است. این دستگاه جزء خاموش‌کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند…