انواع کابل شبکه

انواع کابل شبکه

برای انتقال داده از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگرتحت شبکه، فرآیندی نرم افزاری و سخت افزاری باید طی شود. مثلا کدگذاری و دسته بندی شود،…