برق و الکترونیک
آموزش
ابزار
انواع کپسول  اتشنشانی

انواع کپسول اتشنشانی

کپسول اتش نشانی چیست؟ کپسول آتش‌نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است. این دستگاه جزء خاموش‌کننده‌های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند…

نکات خرید لوازم فنی
منتخب کاربران